Kredi Bujqėsore

KREDI BUJQËSORE NË BKT

        ·        Kredi deri në shumën 30,000 Euro, pa hipotekë.  

        ·        Aprovim brenda 48 orëve.

        ·        Pagesë fleksibile e kredisë  sipas sezonalitetit .

        ·        Grejs periudhë deri në 12 Muaj.

 
LLOJET E KREDISË

        ·        Për blerjen e mallit me maturitet deri në 36 muaj.

        ·        Për blerjen e mjeteve bujqësore me maturitet deri në 84 muaj.

        ·        Për blerjen e mallit dhe blerjen e mjeteve bujqësore me maturitet deri në 60 muaj.

        ·        Për blerjen e patundshmërisë/renovimin e shtallës  apo depove bujqësore me maturitet deri në 84 muaj.

 

KRITERET PËR APLIKIM PËR KREDI BUJQËSORE

        ·        Së paku një vit eksperiencë në bujqësi.

        ·        Së paku dy të hyra sezonale nga bujqësia.

        ·        Aplikuesi nuk duhet të kaloj moshën 65 vjeçare në fund të maturitetit të kredisë.

 

 Banka Kombetare Tregtare copyright 2017
Qendra Kontaktuese +381 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe ne:
Banka Kombėtare Tregtare – Dega nė Kosovė merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.