Kredi Shtėpia e Lumtur

KREDI SHTËPIA E LUMTUR

Ky produkt synon të plotësojë të gjitha nevojat e individëve që dëshirojnë të kreditohen për blerje banese, shtëpie, blerje toke, ndërtim shtëpie dhe rifinancim të kredive hipotekare në bankat tjera.


AFATI MAKSIMAL:

Kredia Shtëpia e Lumtur ofrohet me maturitet deri në 25 vjet


SHUMA MAKSIMALE E KREDISË:

• Deri në 350,000 EURO. Vlera e financimit të kredisë deri në 80% e çmimit të pronës


KOLATERALI:
 
• Hipotekë në vlerën 120% të shumës së kredisë


MËNYRA E PAGESËS:

• Këste të barabarta mujore

                                                                                              
DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

• Kopje e ID-së ose pasaportës për të gjithë personat e përfshirë në kredi
• Kontrata e punës
• Vërtetimi i të ardhurave familjare
• Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve
• Dokumente legale të biznesit dhe verifikimi i të hyrave të biznesit (për klientë me të hyra nga biznesi)

 


*Kjo ofertë është e vlefshme edhe për bashkatdhetarë

Për çfarëdo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666, e-mail: ks-customerservice@bkt.com.al apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr. 29 Prishtinë. 
Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.