Komiteti i Auditit

 

Hysen Çela- Drejtor i Komitetit të Auditimit


Prof. As. Dr. Çela, i cili është diplomuar si Ekonomist në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës, ku ka kryer edhe studimet MBA dhe doktoraturën, ka një eksperiencë  të gjatë në fushën e kontabilitetit dhe finances. Ai ka punuar për shumë institucione publike, kopmani private si dhe OJF lokale dhe ndërkombëtare. Z. Çela, i cili aktualisht është lector në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës, anëtar i IEKA dhe IKM si dhe trajnues kombëtar për IFRS dhe NAS, iu bashkua BKT-së si Drejtor i Komitetit të Auditimit në vitin 2001. Ai është autor i shumë artikujve dhe studimeve të publikura si Brenda ashtu edhe jashtë vendit.

 

 

Hakan Ozat- Anëtar i Komitetit të Auditimit


Z. Ozat, është i diplomuar si Ekonomist nga Universiteti Marmara në Stamboll, pranë Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative dhe ka mbi 10 vite eksperiencë bankare. Ai e filloi karrierën bankare në Finans Bank si Auditor i brendshëm.Në vitin 2008 iu bashkua Aktif Bank si Auditor i Brendshëm. 
Gjatë periudhës 2012-2015, Z.Ozat  ka punuar si Drejtues i Grupit të Auditimit të Brendshëm në BKT Kosovë. 
Në vitin 2015 ai emërohet si Drejtor i Grupit të Sistemeve të Brendshme pranë Aktif Bank.
 


 

 

Ahmet Yıldırım- Anëtar i Komitetit të Auditimit


Ahmet Yıldırım është diplomuar nga Universiteti i Stambollit, për Ekonomiks në vitin 1991. Fillon karrierën e tij në Yapi Kredi Bank si stazhier e pas mbajtjes së disa detyrave në këtë bankë, Ahmet Yıldırım emërohet Zëvendës President i Departamentit të Thesarit në vitin 1999 për të vazhduar më tej si Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Yapi Kredi Gjermani. Pas kthimit të tij në Stamboll në vitin 2006, Ahmet Yıldırım, emërohet  Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Yapi Kredi Yatirim si dhe gjithashtu Anëtar i Bordit në disa kompani të grupeve të ndryshme. Më pas Z. Yıldırım vazhdon karrierën e tij si Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar i Bordit në Alternatif Securities.  Aktualisht Ahmet Yıldırım ushtron detyrën e Anëtarit të Bordit dhe Presidentit të  Planifikimit Strategjik dhe të Çështjeve Financiare në Grupin Çalık.

 Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe në:
Banka Kombëtare Tregtare – Dega në Kosovë merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.