Kartat PRIMA

KAMPANJA MASTER KARTE KREDITI PRIMA

 

 

KUSHTET E KAMPANJES

 

Banka Kombëtare Tregtare vjen me një fushatë të re për të nxitur rritjen e numrit te

kartave te kreditit Prima MasterCard dhe perdorimin e tyre duke dhënë një shpërblim

prej 10 EUR.

 

 

KARTAT PJESËMARRËSE NË KAMPANJË:

 

        ·         Të gjitha kartat e reja të kreditit MasterCard të lëshuara nga BKT, MasterCard  Standard dhe MasterCard Gold .

        ·         Të gjitha kartat e kreditit MasterCard te lëshuara pas datës 15 Maj 2017.

        ·         BKT Staff nuk do të përfshihet në Kampanjë.

        ·         Oferta vlenë deri me 15 qershor 2017.

                 

 

KUSHTET E KAMPANJËS:

 

Transakcionet e vlefshme per të marrë pjesë në kampanjë janë:

 

·         Transaksionet ne POS, Tërheqjet në ATM dhe transaksionet Online te realizuare me kartat BKT PRIMA Master.

       ·         Shuma minimale e transaksioneve pergjatë muajit ( pasqyra e fundit) duhet te jetë 50 EUR.

       ·         Kartëmbajtësit e Kartave BKT Prima MasterCard nuk mund të përfitojnë shpërblimin për veprimet e kryera para apo pas periudhës së fushatës.

       ·         Shpërblimi që përfitohet nga kartat shtesë do të kreditohet në llogarinë e kartëmbajtësit kryesor.

       ·         Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë fushatë pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë kartëmbajtësi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.

 

 

PROCESI I KREDITIMIT:

 

       ·         Plotësimi i kushteve të lartë-shënuara do të definohet nga sistemi dhe llogaria e kartës së klientëve do të kreditohet në pasqyrën e rradhës më shpërblimin e fituar.Banka Kombetare Tregtare copyright 2009
Qendra Kontaktuese +381 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe ne:
Banka Kombėtare Tregtare – Dega nė Kosovė merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.