Depozita Rrita

Është koha t’i investoni paratë tuaja!

Ne ju ofrojmë norma të volitshme të interesit, ju fitoni çdo vit. Atëherë shtoni vlerën parasë tuaj me “Depozitën Rrita”, duke përfituar interesa rritës dhe fleksibilitet në tërheqje pa humbur interesat e përfituara. 

Zgjedhja është e juaja, atëherë mund të përcaktohuni për alternativën më të mirë.

 
ME DEPOZITËN RRITA:

  Fitoni interes në fund të çdo viti kalendarik;

·         Interesi do të ju kreditohet në llogarinë rrjedhëse dhe është i disponueshëm për tërheqje;

·         Kjo tip depozite hapet vetëm në valutën EUR;

·         Ofron fleksibilitet për tërheqjet e parakohshme;

·         Ofrohet për maturitetin 60 muaj;

·         Nëse ju dëshironi ta rinovoni investimin tuaj, atëherë duhet të kryeni një kontratë të re me normat e interesit në fuqi në momentin e investimit.

 
Skema e normave të interesit: 

Viti 1

0.85%

Viti 2

1.10%

Viti 3

1.50%

Viti 4

1.80%

Viti 5

3.75%

 
Interesi dhe tatimi në burim për depozitat: 

·         Mbi interesin e ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin Bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit. Aktualisht për individët tatimi aplikohet në masën 10%.

 
Si mund të hapni një depozitë RRITA?

·         Mjafton të keni një llogari rrjedhëse me shumën e disponueshme që të hapet kontrata;

 Në çdo degë të BKT-së, vetëm me një dokument identifikimi si: Kartë Identiteti, pasaportë, pasaportë biometrike.
Banka Kombetare Tregtare copyright 2017
Qendra Kontaktuese +381 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe ne:
Banka Kombėtare Tregtare – Dega nė Kosovė merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.