E-BANKING

NË DEGËN “INTERNET” E-BANKING MUND TË GJENI SHËRBIMET E MËPOSHTME:

  


1.
LLOGARIA
  -
Hapni llogari në monedha të ndryshme,
  - 
Historiku i llogarisë tuaj për periudha të ndryshme.

2.
DEPOZITA
  -
Përcillni depozitat tuaja
  - 
Hapni depozita të reja me afate fikse dhe fleksibël.

  - Mbyllje depozite.

3.
KREDI
  -
Shikoni historikun e kontratave të kredisë (afatin,këstin,normën e interesit, etj).

4.
INVESTIMET
  -
Kryeni këmbimin valutor në monedha të ndryshme,
  - 
Përcillni kursin e këmbimit.

5.
TRANSFERTAT 
  -
Mes llogarive te mija,
  - 
Brenda BKT,

  - Brenda Kosovës,
  - Me Shqipërin.

6.
KARTA E KREDITIT
  -
Paradhënia nga karta e kreditit në llogarinë tuaj rrjedhëse,
  -
Pagesa e detyrimit të kartës,
  -
Historikun e veprimeve të kartës tuaj,
  -
Kërkesë për t'u pajisur me kartë kreditit,
  - Limiti ne Internet.

7. KARTA DEBITI
  -
Informacion reth kartave tuaja të debitit,
  -
Lidhjen e kartës së debitit me mëshumë se një llogari në monedhën Euro
  - 
Kërkesë për t'u pajisur me kartë debiti.

 
8.  FATURAT
  - Pagesat me Uniref,
  - Giro,
  - Pagesë Fature (KEDS).
 
9. SHERBIMET (Operatorin IPKO)
   -TV,
   -Internet, dhe
   -Rimbushje te telefonise mobile,
   -Te kombinuara.Procedura e regjistrimit për e-banking është si më poshtë:

               
1. Klikoni në butonin “Dega Internet” lart në të djathtë dhe më pas klikoni butonin “Regjistrohu Tani”,
2. Vendosni numrin e klientit CIF (Referohu më poshtë në INFORMACION ),
3. Plotësoni të dhënat e kartës tuaj të debitit ose të kreditit (vendosni 4 shifrat efundit të kartës tuaj dhe PIN-in), 

Në numrin tuaj të mobilit që  keni regjistruar në bankë do t’ju vijë një SMS që përmban një fjalëkalim që mund të  përdoret vetëm njëherë dhe brenda 2 minutave. Nëse ky fjalëkalim nuk përdoret brenda kësaj kohe, fjalëkalimi behet i pavlefshëm dhe procedura e mësipërme duhet të niset nga fillimi.

 Fjalëkalimi që ju vjen përmes  SMS-it do të përdoret për qasje në llogarinë e-banking dhe më pas duhet të ndiqni hapat në vazhdim:

 

4. Zgjidhni një fjalëkalim i cili do të përdoret për t'u qasur  në Degën në “Internet”, dhe

5. Zgjidhni pullën dixhitale.

 
 
 
 
INFORMACION:
 

 

Nëse ju nuk e dini numrin CIF mjafton të telefononi në  Qendrën Kontaktuese 038 666 666. Nëse ju nuk keni nënshkruar pranë bankës  Kontratën e Shërbimeve Bankare Individuale (KSHBI) një mesazh njoftues do t’ju shfaqet gjatë regjistrimit. Për të nënshkrurar këtë dokument ju duhet të paraqiteni në degën e BKT ku keni hapur llogarinë.

 

 E-BANKING MANUAL
Banka Kombetare Tregtare copyright 2009
Qendra Kontaktuese +381 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe ne:
Banka Kombėtare Tregtare – Dega nė Kosovė merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.