Mbi BKT

NJOFTIM RRETH PAGESAVE NDËRKOMBETARE

Te nderuar klientë,

Ju informojmë se në Republikën e Kosovës duke filluar nga data 1 Shkurt 2015 për pagesat ndërkombëtare do të fillojë të zbatohet standardi IBAN (International Bank Account Number/ Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare). Aplikimi i IBAN-it do të përmirësojë efikasitetin në realizimin e pagesave ndërkombëtare.

Çfarë është IBAN

IBAN – (International Bank Account Number) nënkupton numrin ndërkombëtar të llogarisë bankare, i cili paraqet një kod alfanumerik dhe identifikon në mënyrë unike llogarinë bankare në nivel ndërkombëtar. IBAN është në përputhje me Standardin Ndërkombëtar ISO 13616.

IBAN në Kosovë

Zbatimi i IBAN-it në Kosovë është përcaktuar me Rregulloren e Bankës Qëndrore të Kosovës për Sistemin e Numrave Standard të Llogarive Bankare.

Llogaritë e bankave vendore, për nevoja të pagesave ndërkombëtare, do të konvertohen në formatin IBAN me 20 karaktere alfanumerike. IBAN përbehet nga numri ekzistues i llogarisë 16 shifrorë duke i shtuar në fillim një kod katër shifror-XK05, ku dy shifrat e para identifikojnë Republikën e Kosovës në sistemin e pagesave ndërkombëtare.

Shembull, nëse numri ekzistues i llogarisë është 1901234567891011, atëhere numri i IBAN do të jetë XK051901234567891011.

Për të gjitha llogaritë e klientëve do të gjenerohet IBAN -i që korrespondon me llogarine respektive.

Luteni të kontaktoni Degën më të afërt të bankës për gjenerimin e IBAN-it të llogarisë tuaj dhe të njoftoheni në lidhje me instruksionet  për pagesat ndërkombëtare.

 

Partnerët dhe familjarët tuaj jashtë Kosovës duhet te jenë të njoftuar  mbi IBAN-in e llogarisë bankare dhe SWIFT kodin e bankës para datës 02 Shkurt 2015. 

 

  

 “THE BANKER” ZGJEDH BKT PËR TË PESTËN HERË SI BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI

Tiranë, Shqipëri (27 nëntor 2014) - Revista prestigjoze “The Banker”, një publikim i Financial Times i cili përzgjedh çdo vit bankat më të mira në botë, vlerësoi Bankën Kombëtare Tregtare si “Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2014” në një ceremoni të zhvilluar në Londër më 27 nëntor 2014.

Çmimi u tërhoq nga Kryetari i Bordit Drejtues z. Mehmet Usta dhe Drejtori i Përgjithshëm e Anëtar i Bordit Drejtues z. Seyhan Pencabligil.

Z. Mehmet Usta, Kryetari i Bordit Drejtues të BKT që prej 2009, u shpreh: “Ndihem shumë i lumtur që në emër të BKT-së të tërheq këtë çmim për të pestën herë si “Banka më e mirë e Vitit në Shqipëri”. Performanca e suksesshme në të gjitha segmentet e biznesit dhe kënaqësia e klientëve janë faktorët kryesorë që ndikuan në një vlerësim të tillë. Tashmë prej qershorit 2014, me 23% të tregut si dhe me 2.8 miliardë USD në asete totale BKT është banka më e madhe në sistemin bankar shqiptar. Falenderimet e mia shkojnë për të gjithë punonjësit tanë të cilët bashkë me klientët dhe partnerët tanë të biznesit mundësuan një vlerësim kaq të rëndësishëm.”

Drejtori i Përgjithshëm dhe Anëtari i Bordit Drejtues Z. Seyhan Pencabligil u shpreh se "Këtë vit, ashtu si vitin e kaluar, ne kemi marrë tre çmime shumë të rëndësishme për sektorin bankar. Por çdo cmim i marrë sjell me vete përgjegjësitë e veta. Këto përgjegjësi tani janë akoma më të mëdha dhe ne si banka më e vjetër dhe më e madhe në vend vazhdojmë përpjekjet tona në drejtim të rritjes së prosperitetit dhe rritjes ekonomike kudo ku operojmë. Qëllimi ynë është zmadhimi dhe rritja e markës BKT në rajon, si marka shqiptare më me vlerë."

BKT, banka tregtare më e vjetër dhe më e madhe në Shqipëri, gjatë vitit 2014 është përzgjedhur si "Banka më e mirë në Shqipëri" edhe nga “Euromoney” dhe “EMEA Finance”, dy institucione financiare ndërkombëtare shumë të rendësishme.

Me një total asetesh prej 2.8 miliardë dollarë, BKT u shërben klientëve të saj nëpërmjet rrjetit të saj me 88 degë nga të cilat 63 në Shqipëri dhe 26 në Kosovë.

 

 

Maturantë: Po projektoni karrierën tuaj si bankierë të ardhshëm?

BKT  sponsorizon studentët me bursë të plotë të cilët duan të studiojnë në degën e "Menaxhimit të Bankës" në FASTIP, Universiteti "Aleksandër Moisiu" në Durrës-Shqipëri. BKT dhe Universiteti në fjalë janë duke punuar së bashku si partnerë të barabartë në një partneritet publiko-privat, ku shteti dhe banka ndajnë përgjegjësinë për të gjithë programin studiues me dy orientime atë akademik dhe praktik.

Për më shumë informacion:  klikoni ketu.

 

 

REVISTA PRESTIGJOZE FINANCIARE “THE BANKER” RIKONFIRMON BKT-NË SI “BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI” PËR VITIN 2013

Tiranë, Shqipëri (1 Dhjetor, 2013) – Banka Kombëtare Tregtare ka rikonfirmuar pozicionin  e saj si “Banka më e mirë në Shqipëri” për vitin 2013. Revista prestigjoze financiare “The Banker” ka vlerësuar menaxhimin e suksesshëm financiar të BKT-së, rritjen e qëndrueshme të përfitueshmërisë dhe pjesës së tregut si dhe risitë bankare. Çmimi i është dorëzuar Kryetarit të Bordit Drejtues, Z. Mehmet Usta dhe Drejtorit të Pergjithshëm dhe Anëtarit të Bordit Drejtues Z. Seyhan Pencabligil, në mbrëmjen gala të organizuar në Londër.
“The Banker”, revistë e sektorit bankar të “Financial Times”, është burimi kryesor financiar dhe bankar në botë. E lexuar në rreth 180 vende të botës, The Banker është burimi kryesor i të dhënave dhe analizave për industrinë bankare. Vlerësimi nga kjo revistë prestigjioze me çmimin “Banka më e mirë në Shqipëri” për të tretën herë në katër vitet e fundit konfirmon rritjen e rolit të BKT-së në sistemin bankar në Shqipëri.  Ky çmim dëshmon se pavarësisht gjendjes së vështirë të ekonomisë në Shqipëri, BKT ka treguar se është lider në sektorin bankar në cilësi, risi menaxhimi dhe shërbimesh, si dhe në rritjen dhe mbështetjen e klientëve të saj.
Gjatë ceremonisë së çmimeve në Londër, Kryetari i Bordit Drejtues Z. Usta në fjalën e tij theksoi: “Ne jemi krenarë të pranojmë këtë çmim në emër të të gjithë punonjësve dhe klientëve tanë, të cilët kanë besuar në energjinë e BKT-së dhe në kapitalin human të saj. Ne besojmë se suksesi ynë do të inspirojë edhe shumë kompani të tjera shqiptare për të performuar në nivele më të larta për të kontribuar në ekonominë shqiptare.”
Tre çmime gjatë vitit 2013
Gjatë vitit 2013 BKT ka arritur të mbledhë tre çmimet kryesore nën titullin “Banka më e mirë në Shqipëri” të dorëzuara nga institucionet financiare më të rëndësishme ndërkombëtare: Euromoney, The Banker dhe EMEA Finance. Vlerësimi i Z. Seyhan Pencabligil, Drejtor i Përgjithshëm  i BKT-së,  si “CEO i vitit në Europë” është një provë tjetër e qartë e suksesit rajonal të BKT-së.
Një prej dy bankave më të mëdha.
BKT, e cila mbizotëron tregun në bankingun individual, është banka e dytë më e madhe në Shqipëri, me 2.5 miliardë USD asete dhe 2 miliardë USD depozita. BKT është banka më e vjetër tregtare në vend, me një rrjet prej 84 degësh, 60 prej të cilave ndodhen në Shqipëri dhe 24 në Kosovë, duke e bërë BKT-në bankën më të madhe shqiptare në rajon. Që nga privatizimi në vitin 2000, BKT është e vetmja bankë në Shqipëri që është vlerësuar vazhdimisht me notat më të larta të mundshme nga agjensitë e vlerësimit ndërkombëtar..
Rritja e vazhdueshme
Pavarësisht normave të ulta të rritjes ekonomike në Shqipëri, BKT ka mundur të jetë banka e vetme që ka rritur përfitueshmërinë dhe pjesën e tregut. Z. Pencabligil, Drejtor i Pergjithshëm i BKT-së deklaroi: “Ndryshe nga konkurrentët tanë, ne kemi qënë të aftë të rritemi dhe të gjenerojmë të ardhura si në kohë të mira ashtu edhe gjatë krizës së fundit ekonomike. Motivimi ynë kryesor është besimi se qytetarët shqiptarë meritojnë më shumë dhe më mirë, përfshirë bankingun.”

 

 

 

 

 

JCR Eurasia Rating konfirmon vlerësimin e BKT-së me AA(Alb) për Qeverisjen e Korporatës

Tiranë, (10 tetor, 2013) - JCR Eurasia Rating, duke vlerësuar praktikat e BKT-së për Qeverisjen e Korporates, ka rikonfirmuar notën AA(Alb) nivelin e përputhshmërisë së tyre me Kodin Shqiptar të Qeverisjes së Korporatave dhe rregulloreve të vendosura nga Ministria e Financave. Nota AA(Alb) që i është dhënë BKT-së tregon një Nivel Përputhshmërie të Meritës me parimet e kodit. 
JCR-ER ka vënë re që BKT ka ruajtur nivelin e arritur 12 muaj më parë gjatë vlerësimit fillestar me një strukturë organizative transparente dhe të mirë-përcaktuar, me detyra dhe përgjegjësi të qarta, të shoqëruara me një menaxhim të kualifikuar, sisteme funksionale monitorimi, auditimi, përputhshmërie dhe menaxhimi risku si dhe marrëdhënie të shëndetshme të bazuara mbi mirëbesimin e ndërsjellë mes menaxhimit, aksionerëve dhe autoriteteve rregullatore. 
BKT është kompania e parë në Shqipëri e vlerësuar për përputhjen me kodin e qeverisjes së korporatave. Kjo gjë vërteton edhe një herë që BKT sjell risi jo vetëm në fushën e produkteve dhe shërbimeve por edhe në cilësinë e menaxhimit.
JCR Eurasia Rating është filiali Euroaziatik i Agjencisë Japoneze të Vlerësimit, një nga agjencitë më prestigjioze të vlerësimit në botë.

 

 

 “EUROMONEY” KONFIRMON BKT SI “BANKËN MË TË MIRË NË SHQIPËRI” PËR VITIN 2013

Tiranë, Shqipëri (12 korrik, 2013) - Banka Kombëtare Tregtare i shton një tjetër çmim koleksionit të vlerësimeve ndërkombëtare. Risitë në ofrimin e shërbimeve bankare dhe menaxhimi i suksesshëm financiar i kanë dhënë për të dytin vit radhazi çmimin “Banka më e mirë në Shqipëri” për vitin 2013 nga revista prestigjioze ndërkombëtare financiare “Euromoney”. Çmimi iu dorëzua Kryetarit të Bordit Drejtues të Bankës, z. Mehmet Usta dhe Drejtorit të Përgjithshëm dhe Anëtarit të Bordit të saj, z. Seyhan Pencabligil, në mbrëmjen gala të zhvilluar në Londër. 
“Euromoney” është një ndër botimet financiare lider në botë. Prej më shumë se 20 vitesh, revista vlerëson sistemet bankare globale si dhe tregjet e kapitalit. Vlerësimi për të dytin vit rresht i BKT si “Banka më e mirë në Shqipëri”, konfirmon rritjen e kapaciteteve dhe rolit të bankës në sektorin bankar shqiptar. Ky çmim dëshmon se BKT është udhëheqëse e tregut në cilësi, risi të menaxhimit dhe shërbimit si dhe ekspertizës për të ndihmuar dhe zgjeruar klientelën e saj. 
Gjatë ndarjes së çmimeve në Londër, Kryetari i Bordit Drejtues z. Mehmet Usta theksoi se: “Jemi krenarë që jemi vlerësuar për rritjen tonë të qëndrueshme, përfitueshmërinë e lartë, produktet inovatore dhe shërbimin ndaj klientëve. Në qoftë se ne do të vazhdojmë të zbatojmë strategjinë tonë të rritjes paralelisht me vizionin tonë, ne do të vazhdojmë të jemi Banka Më e Mirë në Shqipëri, ashtu si dhe në të shkuarën kur jemi vlerësuar si Banka Më e Mirë në Shqipëri tre herë nga The Banker, tre herë nga EMEA Finance dhe dy herë nga Finance Central Europe.” 
CEO i vitit për Europën
Në maj 2013, Drejtori i Përgjithshëm i BKT, z. Seyhan Pencabligil, u vlerësua si “CEO i Vitit për Europën” nga revista EMEA Finance.  Z. Seyhan Pencabligil, i cili ka drejtuar Bankën që nga privatizimi i saj në vitin 2000 dhe ka rritur kthimin mbi kapitalin mesatarisht 27% për 13 vjet rresht, luan një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm në performancën e lartë të BKT-së, por edhe në menaxhimin e Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe ICC Albania, ku kryen detyrën e Kryetarit të Bordit.  

Një nga dy bankat më të mëdha
BKT është banka e dytë më e madhe në Shqipëri me 2.4 miliard dollarë asete dhe 1.9 miliard dollarë depozita. BKT është banka më e vjetër tregtare në vend, me një rrjet prej 83 degësh, 59 prej të cilave ndodhen në Shqipëri dhe 24 në Kosovë, duke e bërë BKT-në bankën më të madhe shqiptare në rajon. Që nga privatizimi në vitin 2000, BKT është e vetmja bankë në Shqipëri që është vlerësuar vazhdimisht me notën më të lartë nga Moody’s dhe JCR Eurasia Rating.
Kthimi në një bankë rajonale
Pavarësisht rritjes së ulët ekonomike në Shqipëri, BKT ka mundur të jetë banka e vetme në Shqipëri që ka rritur pjesën e tregut dhe përfitueshmërinë.  Z. Pencabligil u shpreh se: “Megjithë ulje ngritjet në ekonominë europiane dhe botërore, rritja e qëndrueshme dhe performanca fitimprurëse e BKT-së kanë bërë diferencën me bankat e tjera. Suksesi që kemi arritur në Shqipëri na bën më të guximshëm në vlerësimin e mundësive për të zgjeruar prezencën tonë në rajon.”

 

 

BKT RIZGJIDHET SI BANKA E VITIT 2012

Drejtori i Përgjithshëm i saj, Z. Seyhan Pencabligil, përzgjidhet si Drejtori i Përgjithshëm i Vitit 2012 për gjithë Europën

Tiranë, Shqipëri (19 prill, 2013) – Banka Kombëtare Tregtare është zgjedhur për të tretin vit rradhazi si “Banka Lokale Më e Mirë e Vitit në Shqipëri” nga revista prestigjioze britanike EMEA Finance. Në të njëjtën kohë, Drejtori i Përgjithshëm i BKT-së z. Seyhan Pencabligil, është zgjedhur si Drejtori i Përgjithshëm i Vitit 2012 për të gjithë Europën nga EMEA Finance.

Çmimet, të cilët sapo janë publikuar, do të dorëzohen në një ceremoni që do të mbahet në Vjenë më 5 qershor 2013.

EMEA Finance është një nga revistat financiare më të rëndësishme në botë, që ndjek zhvillimet në tregjet financiare të Europës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës. EMEA Finance shpërndan çdo vit çmimet për bankat dhe institucionet financiare më të mira në këto tregje.

BKT është banka e dytë me e madhe dhe banka më e vjetër tregtare në Shqipëri me një total prej 2.3 miliardë USD në asete dhe 1.9 miliardë dollarë në depozita. Rrjeti i BKT përfshin 83 degë, nga të cilat 59 janë të vendosura në Shqipëri dhe 24 prej tyre në Kosovë, duke e bërë BKT-në bankën më të madhe shqiptare në rajon. BKT është vlerësuar si “Banka më mirë  në Shqipëri për vitin 2012” edhe nga revista e shquar Euromoney dhe ka marrë sërish notën AAA(ALB) nga JCR Eurasia Rating, vlerësimi më i lartë i mundshëm që një bankë shqiptare mund të marrë.

 


 
JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të pestën herë radhazi


Tiranë, Shqipëri
 (8 prill,  2013) - JCR Eurasia Rating (JCR-ER) ka rivlerësuar për të pestën herë radhazi Bankën Kombëtare Tregtare sh.a. (BKT) me notën  ‘AAA  (Alb)’ dhe me një situatë “të qëndrueshme” në terma afatgjatë në nivel kombëtar, që tregon nivelin më të lartë të investimit. Për më tepër, JCR-ER ka përcaktuar Notën Afatgjatë Ndërkombëtare në Monedhë Huaj dhe Vendase të BKT-së në “BB+”.
JCR Eurasia Rating  është filiali Euroaziatik i Agjencisë Japoneze të Vlerësimit, një nga agjencitë më prestigjioze të vlerësimit në botë.

AAA (Alb) është nota më e lartë e mundshme brenda tregut vendas dhe tregon që BKT është institucioni bankar më i besueshëm dhe më i fortë financiarisht në Shqipëri.

JCR-ER ka vërejtur se BKT ka arritur rezultate të suksesshme dhe ka regjistruar rritje shumë mbi mesataren e sektorit në të gjitha segmentet në vitin 2012, duke përforcuar pozicionin e saj si banka e dytë më e madhe në vend dhe duke marrë hapa seriozë drejt vendit të parë. Burimet e brendshme të krijuara të Bankës të mirëkapitalizuar do të vazhdojnë të jenë dinamikë për rritjen e saj të lartë.

BKT është banka e dytë me e madhe  dhe më e vjetër bankë tregtare në Shqipëri me një total prej 2.3 miliardë USD në asete dhe 1.9 miliardë dollarë në depozita. Rrjeti i BKT përfshin 83 degë, nga të cilat 59 janë të vendosura në Shqipëri dhe 24 prej tyre në Kosovë, duke e bërë BKT-në bankën më të madhe shqiptare në rajon.

 
Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.