Pagesa  

Në Bankë mund të kryhen pagesa dhe transferta të ndryshme sipas nevojave tuaja, si: pagesa fature, pagesa qeraje, tranferta në llogari të të tretëvë, etj. Për disa nga këto lloje pagesash, Banka ofron edhe shërbime specifike:

Pagesa fature – faturat e shërbimeve si telefon, celular, drita, ujë etj., mund të paguhen lehtësisht nëpërmjet Bankës. Per këtë shërbim përveç pagesave në sportel Banka ofron edhe Debitim Direkt (pagesë automatike fature).
 
Pagesë periodike – automatikisht nga llogaria rrjedhëse mund të kryhen pagesa periodike në shuma të njëjta si qeraja, tarifë shkolle, etj.
 Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.