Raporte tė audituara

Këtu do të gjeni të publikuara të gjitha Raportet Financiare të Bankës Kombëtare Tregtare -Kosovë për periudha të ndryshme kohore. 

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2017.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2016.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2015.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2014.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2013.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2012 .pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2011.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2010.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2009.pdf

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2008.pdf

 

Këtu do të gjeni të publikuara të gjitha Raportet Financiare të Bankës Kombëtare Tregtare për periudha të ndryshme kohore. 

 

 

Viti 2016

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2016.pdf

 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2016.pdf

 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2016.pdf

 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2016.pdf

 

Viti 2015

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2015.pdf

 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2015.pdf

 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2015.pdf

 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2015.pdf

Viti 2014

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2014.pdf

 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2014.pdf

 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2014.pdf

 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2014.pdf

Viti 2013

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2013.pdf

 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2013.pdf

 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2013.pdf

 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2013.pdf

Viti 2012

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2012.pdf

 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2012.pdf

 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2012.pdf

 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2012.pdf

 

Viti 2011

 Shkarkoni dokumentin e plotë

 

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2011.pdf
 Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2011.pdf
 Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2011.pdf
 Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2011.pdf

 

Viti 2010

 Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2010.pdf

Raporti i Permbledhur 9 mujor deri ne 30 Shtator 2010.pdf   

Raport i Permbledhur 6 mujor deri ne 30_June_2010.pdf

Raporti i Permbledhur 3 mujor deri ne 31 Mars 2010. pdf 

Viti 2009

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2009.pdf
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2009.pdf
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2009.pdf 
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2009.pdf  

 

Viti 2008

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2008. pdf 
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2008.pdf
Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2008.pdf
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2008.pdf 

Viti 2007

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2007.pdf
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2007.pdf
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2007.pdf
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2007.pdf 

Viti 2006

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2006.pdf
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2006.pdf
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2006.pdf
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2006.pdf 

Viti 2005

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2005.pdf 
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2005.pdf 
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2005.pdf  
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2005.pdf 

Viti 2004

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2004.pdf 
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2004.pdf  
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2004.pdf  
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2004.pdf  

Viti 2003

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2003.pdf 
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2003.pdf  
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2003.pdf 
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2003.pdf  

Viti 2002

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2002.pdf 
 Raporti i Permbledhur 9-mujor deri ne 30 Shtator 2002.pdf 
 Raporti i Permbledhur 6-mujor deri ne 30 Qershor 2002.pdf  
 Raporti i Permbledhur 3-mujor deri ne 31 Mars 2002.pdf  

Viti 2001

Shkarkoni dokumentin e plote

 Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2001.pdf  

 

 Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.