Sektori Publik

Sektori publik është ajo pjesë e jetës ekonomike dhe administrative që merret me krijimin dhe shpërndarjen e të mirave dhe shërbimeve nga dhe për qeverinë, qoftë kjo qendore apo lokale. Sektori publik përfshin qeverinë qendrore, qeverinë lokale dhe korporatat publike.

1-Qeveria qendrore përfshin gjithë departamentet administrative të qeverisjes si dhe agjencitë e tjera qendrore dhe entet publike.

2-Qeveria lokale përfshin gjithë organet qeverisëse me fuqi dhe të ardhura lokale

3-Korporatat publike janë kompanitë apo shoqëri të ngjashme të kontrolluara nga shteti.

Administrata publike duhet të jetë konkurruese në ofrimin e të mirave dhe shërbimeve publike në një kohë tregu të integruar, por kjo kërkon burime financiare dhe teknologjike të cilat nuk janë gjithmonë të disponueshme për to.Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.